NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ BỘ MÔN KẾ TOÁN NĂM HỌC 2017 – 2018

NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG KẾ TOÁN ẢO TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề đặt ra hàng đầu với các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nói chung và Trường Đại học Quảng Bình nói riêng. Mỗi ngành nghề đào tạo đều có đặc thù riêng với những yêu cầu riêng về cơ sở vật chất, con người và chương trình đào tạo. Nhưng trong đó, phương pháp và mô hình tổ chức đào tạo lại là yếu tố mang tính then chốt và đột phá để có thể nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Phương pháp và mô hình tổ chức đó phải làm sao để người học phát huy tối đa tính chủ động, tư duy độc lập và có cơ hội thực hành những lý luận được trang bị tại Nhà trường vào thực tiễn công việc của họ sau này, từ đó giúp họ hình thành kỹ năng nghề nghiệp riêng của bản thân.

Một trong những chìa khoá giúp nâng cao chất lượng đào tạo nghề kế toán đang được các trường quan tâm đó là mô hình thực hành kế toán ảo hay mô hình kế toán mô hình.

Ngày 28/12/2017, được sự cho phép của Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo khoa Kinh tế – Du lịch, bộ môn kế toán tổ chức ngoại khoá chuyên đề “Ứng dụng kế toán ảo trong giảng dạy chuyên ngành kế toán tại trường đại học Quảng Bình”. Qua buổi ngoại khoá chuyên đề, tập thể giảng viên trong bộ môn đã chia sẻ những vấn đề cốt lõi về mô hình giảng dạy mới mẻ này như:

– Áp dụng mô hình kế toán ảo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành kế toán trong các trường đại học cao đẳng hiện nay

– Nhu cầu của phòng kế toán ảo đối với hoạt động dạy và học

– Triển khai kế toán ảo trong giảng dạy chuyên ngành kế toán tại trường đại học Quảng Bình

– Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng mô hình kế toán ảo tại khoa kinh tế – Du lịch, Đại học Quảng Bình.

Trong quá trình thảo luận trao đổi, bộ môn Kế toán cũng tiếp nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của TS. Trần Tự Lực – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Kinh tế – Du lịch và TS. Phan Văn Thành – Chuyên viên Phòng QLKH – HTQT. Sau buổi ngoại khóa chuyên đề tập thể giảng viên đã đưa ra những định hướng mang tính cơ bản để có thể áp dụng mô hình kế toán ảo vào giảng dạy tại trường Đại học Quảng Bình trong thời gian sớm nhất.

Một số hình ảnh của buổi ngoại khóa chuyên đề:

NGOẠI KHÓA CHUYÊN ĐỀ ỨNG DỤNG KẾ TOÁN ẢO TRONG GIẢNG DẠY CHUYÊN NGÀNH KẾ TOÁN TẠI TRƯỜNG ĐẠI HỌC QUẢNG BÌNH

Chất lượng đào tạo và nâng cao chất lượng đào tạo là vấn đề đặt ra hàng đầu với các trường đại học, cao đẳng Việt Nam nói chung và Trường Đại học Quảng Bình nói riêng. Mỗi ngành nghề đào tạo đều có đặc thù riêng với những yêu cầu riêng về cơ sở vật chất, con người và chương trình đào tạo. Nhưng trong đó, phương pháp và mô hình tổ chức đào tạo lại là yếu tố mang tính then chốt và đột phá để có thể nâng cao chất lượng đào tạo nghề. Phương pháp và mô hình tổ chức đó phải làm sao để người học phát huy tối đa tính chủ động, tư duy độc lập và có cơ hội thực hành những lý luận được trang bị tại Nhà trường vào thực tiễn công việc của họ sau này, từ đó giúp họ hình thành kỹ năng nghề nghiệp riêng của bản thân.

Một trong những chìa khoá giúp nâng cao chất lượng đào tạo nghề kế toán đang được các trường quan tâm đó là mô hình thực hành kế toán ảo hay mô hình kế toán mô hình.

Ngày 28/12/2017, được sự cho phép của Ban giám hiệu nhà trường và lãnh đạo khoa Kinh tế – Du lịch, bộ môn kế toán tổ chức ngoại khoá chuyên đề “Ứng dụng kế toán ảo trong giảng dạy chuyên ngành kế toán tại trường đại học Quảng Bình”. Qua buổi ngoại khoá chuyên đề, tập thể giảng viên trong bộ môn đã chia sẻ những vấn đề cốt lõi về mô hình giảng dạy mới mẻ này như:

– Áp dụng mô hình kế toán ảo nhằm nâng cao chất lượng giảng dạy chuyên ngành kế toán trong các trường đại học cao đẳng hiện nay

– Nhu cầu của phòng kế toán ảo đối với hoạt động dạy và học

– Triển khai kế toán ảo trong giảng dạy chuyên ngành kế toán tại trường đại học Quảng Bình

– Những thuận lợi và khó khăn khi xây dựng mô hình kế toán ảo tại khoa kinh tế – Du lịch, Đại học Quảng Bình.

Trong quá trình thảo luận trao đổi, bộ môn Kế toán cũng tiếp nhận những ý kiến đóng góp tâm huyết của TS. Trần Tự Lực – Bí thư chi bộ, Trưởng khoa Kinh tế – Du lịch và TS. Phan Văn Thành – Chuyên viên Phòng QLKH – HTQT. Sau buổi ngoại khóa chuyên đề tập thể giảng viên đã đưa ra những định hướng mang tính cơ bản để có thể áp dụng mô hình kế toán ảo vào giảng dạy tại trường Đại học Quảng Bình trong thời gian sớm nhất.