Bộ môn Kế toán

Văn phòng: Văn phòng khoa – Nhà E, Trường Đại học Quảng Bình, 312 Lý Thường Kiệt, Bắc Lý, Đồng Hới, Quảng Bình

GIỚI THIỆU

Bộ môn Kế toán được thành lập từ tháng 7/2015 từ sau khi kiện toàn lại cơ cấu tổ chức Khoa kinh tế – Du lịch, là một trong những Bộ môn lớn của Trường Đại học Quảng Bình

Sứ mệnh: Là đơn vị đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao và nghiên cứu khoa học về Kế toán nhằm góp phần thúc đẩy nhanh quá trình công nghiệp hóa, hiện đại hóa và phát triển của tỉnh Quảng Bình và cho đất nước, có năng lực hội nhập khu vực và quốc tế.

Tầm nhìn: Bộ môn Kế toán phấn đấu trở thành một đơn vị đào tạo chất lượng cao và nghiên cứu khoa học có uy tín trong nhà Trường về lĩnh vực Kế toán và các lĩnh vực có liên quan như: tài chính, thuế, kiểm toán và quản trị kinh doanh, tiến tới được thừa nhận trong cả nước.

Mục tiêu: Áp dụng nền tảng công nghệ giáo dục 4.0 với mục tiêu giảng dạy ở mọi nơi, đảm bảo chất lượng theo chuẩn đầu ra đã xây dựng của ngành.

CHỨC NĂNG – NHIỆM VỤ

Chức năng của Bộ môn Kế toán giảng dạy, đào tạo, nghiên cứu khoa học và thực hiện các hoạt động chuyên môn cho chuyên ngành Kế toán.

Nhiệm vụ của Bộ môn Kế toán là đào tạo nhân lực có trình độ đại học chuyên ngành Kế toán có thể làm việc ở các doanh nghiệp, các tổ chức khác nhau và có khả năng thích nghi với môi trường cạnh tranh mang tính toàn cầu, đáp ứng cho nhu cầu phát triển và hội nhập của Quảng Bình nói riêng và các tỉnh lân cận.

CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀ ĐỘI NGŨ CHUYÊN MÔN

Cơ cấu tổ chức của Bộ môn gồm: 01 Phó phụ trách Bộ môn và 04 giảng viên với 02 Tiến sĩ và 03 thạc sĩ:

TT Họ và tên Học vị Chuyên môn – LLKH
1 TS. Trương Thùy Vân Tiến sĩ Kế toán – Phó trưởng Bộ môn
2 TS. Trần Tự Lực Tiến sĩ QTKD – Trưởng Khoa KT-DL, giảng viên bộ môn
3 ThS. Phan Thị Thu Hà Thạc sĩ Kế toán, tài chính, thống kê – Phó Trưởng khoa KT-DL, giảng viên bộ môn
4 ThS. Nguyễn Thị Diệu Thanh Thạc sĩ Kế toán – Giảng viên Bộ môn
5 ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga Thạc sĩ Kế toán – Giảng viên Bộ môn

Hình 1: Giảng viên bộ môn Kế toán, Khoa Kinh tế – Du lịch, Trường Đại học Quảng Bình

 

CƠ SỞ VẬT CHẤT

Tài liệu đang sử dụng trong đào tạo: 2.821 nhan đề tại Thư viện; mỗi môn học có 1 giáo trình chính, 3-5 tài liệu tham khảo chính. Các giáo trình chính và tài liệu tham khảo đều đang được dùng giảng dạy tại các đại học hàng đầu trong lĩnh vực Kế toán.

Hệ thống phòng học khang trang hiện đại, hỗ trợ công tác học tập, giảng dạy và nghiên cứu khoa học như hệ thống thang máy, máy điều hòa, phòng thực hành nghiệp vụ, phòng máy, hệ thống ký túc xá, tập luyện thể dục thể thao đầy đủ.

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO

Bộ môn Kế toán hiện đang quản lý 01 chương trình đào tạo ngành Kế toán (mã số: 7340301). Chương trình đào tạo ngành Kế toán cung ứng cho xã hội đội ngũ lao động có đủ năng lực đảm nhận các vị trí quản lý trong các ngành nghề Kế toán và các lĩnh vực khác nhau của nền kinh tế. Chương trình được thiết kế gắn kết với thực tiễn thông qua việc liên kết, hợp tác với các doanh nghiệp, cựu sinh viên, sinh viên và chuyên gia giáo dục và thường xuyên được rà soát, điều chỉnh cho phù hợp với yêu cầu thực tiễn. Định kỳ 2 năm Bộ môn Kế toán sẽ rà soát và điều chỉnh chương trình đào tạo sao cho phù hợp hơn với thực tiễn, đáp ứng yêu cầu của người học và người sử dụng lao động.

HOẠT ĐỘNG KHOA HỌC – CÔNG NGHỆ

Các giảng viên trong Bộ môn Kế toán đều tích cực tham gia các hoạt động nghiên cứu khoa học, các hoạt động KH – CN trong Tỉnh.

Hằng năm, các giảng viên Bộ môn đều có bài đăng trên tạp chí khoa học trong nước và quốc tế. Trung bình mỗi năm có khoảng 10-15 bài báo đăng tại chí khoa học quốc tế, khoảng 80 bài đăng trên các tạp chí Khoa học trong nước, 4 đề tài NCKH cấp cơ sở và khoảng 3 đề tài NCKH cấp tỉnh.

Bên cạnh đó, các giảng viên Bộ môn còn tham gia biên soạn và chủ biên biên soạn sách giáo trình và chuyên khảo với tổng đầu sách lên đến 20 đầu sách từ năm 2018 đến nay.

Hình 2: Giảng viên bộ môn Kế toán tham gia triển lãm sản phẩm nghiên cứu khoa học và đổi mới sáng tạo năm 2021

 

CƠ HỘI CHO SINH VIÊN

Bộ môn kế toán với những giảng viên trẻ, năng động, luôn tìm tòi, đổi mới sáng tạo, nâng cao chất lượng dạy và học, tạo cho sinh viên những cơ hội tiếp xúc với thực tiễn doanh nghiệp. Bên cạnh đó, hoạt động NCKH sinh viên cũng được diễn ra hết sức sôi nổi, giúp sinh viên phát triển toàn diện về kỹ năng, ý thức, thái độ trong suốt quá trình được đào tạo tại Trường Đại học Quảng Bình.

Các cơ hội học bổng lớn như: Học bổng Vallet, học bổng Hessel, học bổng Kova, học bổng khuyến khích học tập … góp phần tạo động lực cũng như hỗ trợ cho sinh viên trong quá trình học tập tại Trường.

Sau khi ra trường, 100% sinh viên có việc làm, trong đó lên đến 90% sinh viên làm việc đúng chuyên môn đào tạo.

Dưới đây là một số hình ảnh về sinh hoạt của giảng viên và sinh viên thuộc Bộ môn Kế toán:

Hình 3: Sinh viên lớp Đại học Kế toán Khóa 60 đi thực tế môn học tại Vincom Quảng Bình

Hình 4: Sinh viên ngành Kế toán đạt danh hiệu “Sinh viên 5 tốt” cấp Trung ương

Hình 5: Sinh viên ngành Kế toán đạt thành tích cao trong học tập và NCKH

Hình 6,7: Sinh viên ngành Kế toán chụp ảnh kỷ niệm với các giảng viên Bộ môn khi Tốt nghiệp