Liên chi Đoàn

  1. Giới thiệu chung

Tên đơn vị: Liên chi đoàn Khoa Kinh tế – Du lịch

Liên chi đoàn Khoa Kinh tế – Du lịch là đơn vị trực thuộc Đoàn TNCS Hồ Chí Minh – Trường Đại học Quảng Bình. Song song với sự phát triển của Khoa Kinh tế – Du lịch, trải qua hơn 15 năm xây dựng và phát triển, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế – Du lịch đã khẳng định được vị trí của mình trong công tác Đoàn và phong trào thanh niên của Khoa Kinh tế – Du lịch nói riêng và của Trường Đại học Quảng Bình nói chung.

Phát huy vai trò là tổ chức chính trị – xã hội của Đoàn viên, thanh niên, là môi trường để đoàn viên rèn luyện và phấn đấu, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế – Du lịch đã không ngừng đổi mới phương thức hoạt động nhằm đoàn kết, tập hợp đoàn viên, thi đua học tập tốt, rèn luyện tốt, vì sự phát triển của đoàn viên thanh niên và của tổ chức đoàn. Không chỉ đi đầu trong lĩnh vực học tập, nghiên cứu khoa học của trường mà Đoàn viên, thanh niên Liên chi đoàn Khoa Kinh tế – Du lịch còn là lá cờ đầu trong các phong trào Đoàn của trường.

Nhờ có sự quan tâm, chỉ đạo sát sao của Đoàn cấp trên, cùng với ý chí quyết tâm cao, phát huy tinh thần đoàn kết, sáng tạo, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế – Du lịch quyết tâm phấn đấu kế thừa và phát triển phong trào thanh niên Trường Đại học Quảng Bình để góp phần vào việc đào tạo nguồn nhân lực cho sự nghiệp hiện đại hóa của tỉnh nhà.

  1. Vai trò, chức năng, nhiệm vụ

Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa Kinh tế – Du lịch dưới sự chỉ đạo trực tiếp của Ban Thường vụ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh Trường Đại học Quảng Bình và Lãnh đạo Khoa Kinh tế – Du lịch, có chức năng lãnh đạo công tác Đoàn và phong trào Thanh niên Khoa Kinh tế – Du lịch. Ban chấp hành Liên Chi đoàn Khoa có nhiệm vụ chủ yếu sau:

– Kết hợp chặt chẽ giữa Liên chi Đoàn và Đoàn trường trong công tác tổ chức và triển khai các hoạt động như: văn hóa văn nghệ – thể dục thể thao nâng cao đời sống tinh thần, góp phần tập hợp, thu hút và định hướng giá trị cho đoàn viên thanh niên trong khoa.

– Đẩy mạnh phong trào học tập, sáng tạo, khởi nghiệp và nghiên cứu khoa học sinh viên, động viên đoàn viên thanh niên tích cực tham gia các hoạt động của tổ chức Đoàn.

– Chú trọng công tác giáo dục đạo đức, lí tưởng cách mạng, xây dựng ước mơ, hoài bão, lối sống cho Đoàn viên thanh niên trong Khoa.

– Đẩy mạnh phong trào “Sinh viên 5 tốt”.

– Chủ động giới thiệu những đoàn viên ưu tú để bồi dưỡng, xem xét kết nạp vào Đảng CSVN.

– Xây dựng tổ chức Đoàn cơ sở, quan tâm sâu sát đến hoạt động của các Chi đoàn, Câu lạc bộ và các mô hình sinh hoạt, vui chơi hỗ trợ cho việc học tập, nhằm tạo điều kiện cũng như có hướng chỉ đạo kịp thời để các phong trào của đoàn ngày càng có hiệu quả hơn.

  1. Cơ cấu tổ chức

– Tổng số chi đoàn: 11 chi đoàn (trong đó có 01 chi đoàn Cán bộ – Giảng viên)

– Tổng số đoàn viên: 165 đoàn viên (trong đó có 7 đoàn viên Cán bộ – Giảng viên)

– Bí thư Liên chi đoàn:                Nguyễn Thị Kim Phụng (CĐ CB-GV)

– Phó bí thư Liên chi đoàn:          Lê Khắc Hoài Thanh (CĐ CB-GV)

  1. Các hoạt động

Liên chi đoàn Khoa chủ yếu hướng các hoạt động của mình vào gắn kết các chuyên ngành, các chi đoàn và các đoàn viên trong khoa. Đặc biệt, Liên chi chú trọng đến việc định hướng cho các bạn đoàn viên một tâm lý vững vàng, lối sống trong sạch, lành mạnh trong môi trường đại học. Liên chi cũng tổ chức một số buổi chia sẻ giúp các bạn đoàn viên mới làm quen với phương cách học tập cũng như sinh hoạt đúng đắn và hợp lý.

Liên chi Đoàn đã tổ chức được nhiều hoạt động ý nghĩa, các chương trình thiết thực góp phần tạo sân chơi bổ ích cho các Đoàn viên, thanh niên trong Khoa. Nổi bật phải kể đến các chương trình thi học thuật, thi tài năng hay thể thao vô cùng hấp dẫn, thú vị như: Giải bóng đá nữ khoa Kinh tế – Du lịch, giải Bóng chuyền truyền thống của Đoàn trường, cuộc thi văn nghệ, nghiên cứu khoa học và các hoạt động ngoại khóa dành cho sinh viên, v.v… Bên cạnh đó, Liên chi Đoàn còn tổ chức các chương trình tập huấn kỹ năng mềm cho đoàn viên; hoạt động tình nguyện chung sức vì cuộc sống cộng đồng, chú trọng công tác phát hiện, bồi dưỡng đoàn viên ưu tú giới thiệu để phát triển Đảng.

  1. Thành tích đạt được những năm qua

Tuy là một Liên chi đoàn trẻ, nhưng trong thời gian vừa qua, Liên chi đoàn Khoa Kinh tế – Du lịch đã phấn đấu để tham gia rất nhiều hoạt động của Đoàn cấp trên và đạt được một số thành tích sau:

– Đề nghị bằng khen của TW Đoàn TNCS Hồ Chí Minh năm học 2020-2021

– Bằng khen của BTV Tỉnh đoàn năm học 2016-2017, 2017-2018, 2019 – 2020, 2020 – 2021 và bằng khen công tác Đoàn, phong trào thanh niên năm 2019.

– Bằng khen của BCH Đoàn Trường Đại học Quảng Bình năm học 2014 – 2015; 2015 – 2016, 2016 – 2017, 2017 – 2018, 2018 – 2019, 2019 – 2020, 2020 – 2021.

– Giải Nhất văn nghệ và bóng chuyền nam năm học 2014-2015, Giải nhì bóng chuyền năm học 2016 – 2017 và giải ba năm học 2018 – 2019.