QBU - Quality - Betters - Us

Đội ngũ giảng viên

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN CƠ HỮU VÀ THAM GIA GIẢNG DẠY

TẠI KHOA KINH TẾ  –  DU LỊCH

1. TS. Trần Tự Lực

Bí thư Chi bộ – Trưởng khoa

SĐT: 0916477979
Email: tranlucqbu@gmail.com

2. TS. Bùi Khắc Hoài Phương

Phó Bí thư Chi bộ – Phó Trưởng khoa

SĐT: 0935885097
Email: hoaiphuongbk@gmail.com

3. ThS. Phan Thị Thu Hà

Phó Trưởng Khoa

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0977373337

Email: thuhaqbu@gmail.com

4. TS. Nguyễn Văn Chung

Trưởng Bộ môn QTKD – DL

SĐT: 0918367842

Email: vanchung200826@gmail.com

5. TS. Trương Thùy Vân

Trưởng Bộ môn Kế toán

SĐT: 0918892693

Email: thuyvan4685@gmail.com

6. TS. Trần Thị Thu Thủy

Trưởng Bộ môn TC – KTCS

SĐT: 0982314678

Email: thuy.water.qbuni@gmail.com

7. TS. Nguyễn Xuân Hảo

Trưởng phòng KH – TC,

Giảng viên BM TC – KTCS

SĐT: 0944737077

Email: haoktqbu@gmail.com

8. TS. Phan Văn Thành

Bí thư Đoàn trường ĐHQB

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0915377063

Email: Thanhkem2710@gmail.com

9. TS. Mai Xuân Hùng

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0918207373

Email: xuanhungqbu@gmail.com

10. ThS. Phạm Thị Bích Thủy

Tổ trưởng Công đoàn,

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0974743786

Email: phamthuy1a@gmail.com

11. ThS. Dương Hải Long

Chủ tịch Liên chi hội

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 093571557

Email: duonghailong87@gmail.com

12. ThS. Phan Nữ Ý Anh

Bí thư Liên chi đoàn,

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0846222288

Email: yanhftu@gmail.com

13. ThS. Hoàng Thị Dụng

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT:0974740340

Email: hdungqbu@gmail.com

14. ThS. Trương Quang Hùng

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0949806247

Email: hungtqlect@gmail.com

15. ThS. Nguyễn Thị Tuyết Khanh

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0913047373

Email: tuyetkhanh1203@gmail.com

16. ThS. Nguyễn Thị Thúy Ngọc

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0987054567

Email: thuyngocn76@gmail.com

17. ThS. Nguyễn Thị Thanh Hương

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0912037611

Email: huongntt@quangbinhuni.edu.vn

18. ThS. Lê Thị Hải Vân

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0912925529

Email: leanhqb@gmail.com

19. ThS. Lê Thị Hồng Vân

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0916494889

Email: thanhhoangle2003@gmail.com

20. ThS. Lại Minh Tuấn

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0912020273

Email: tuanlmqb@gmail.com

21. ThS. Phan Thị Quỳnh Trang

Giảng viên BM QTKD-DL

SĐT: 0962041288

Email: tranguniqb@gmail.com

22. ThS. Châu Thùy Dung

Giảng viên BM QTKD-DL

 
23. ThS. Mai Thị Huyền Nga

Phó trưởng phòng KH-TC

Giảng viên BM Kế toán

SĐT:  0912220369

24. ThS. Nguyễn Thị Diệu Thanh

Giảng viên BM Kế toán

SĐT: 0941284222

Email: dieuthanh2704@gmail.com

25. ThS. Nguyễn Thị Thanh Nga

Giảng viên BM Kế toán

SĐT: 0916920575

Email: thanhnga.kth@gmail.com

26. ThS. Nguyễn Thị Hương Liên

Giảng viên BM Kế toán

SĐT: 0988456120

Email: liendhqb@gmail.com

27. ThS. Nguyễn Thị Thùy Linh

Giảng viên BM Kế toán

SĐT: 0859370555

Email: ubpasa25@gmail.com

28. ThS. Hồ Hoàng Ly

Giảng viên BM Kế toán

SĐT: 0915807858

Email: hohoangly94@gmail.com

29. ThS. Nguyễn Thị Kim Phụng

Giảng viên BM TC – KTCS

SĐT: 0982553369

Email:nguyenkimphung.88@gmail.com

30. ThS. Lê Khắc Hoài Thanh

Giáo vụ khoa Giảng viên BM TC – KTCS

SĐT: SĐT: 0914666764

Email: hoaithanhlk89@gmail.com