HỘI NGHỊ NGHIỆM THU ĐỀ TÀI SINH VIÊN NCKH CẤP TRƯỜNG NĂM HỌC 2021-2022

Nghiên cứu khoa học nhằm phát huy tính năng động, sáng tạo, khả năng nghiên cứu khoa học độc lập của sinh viên, hình thành năng lực tự học cho sinh viên. Thông qua đó, tạo điều kiện cho các sinh viên có cơ hội tiếp cận và vận dụng các phương pháp nghiên cứu khoa học và giải quyết một số vấn đề của khoa học và thực tiễn.

Ngày 13 tháng 05 năm 2022,  Khoa Kinh tế – Du lịch đã tổ chức hội nghị nghiệm thu đánh giá đề tài nghiên cứu khoa học của sinh viên nhằm đánh giá xét chọn một số công trình nghiên cứu khoa học sinh viên xuất sắc gửi dự thi Giải thưởng sinh viên nghiên cứu khoa học cấp Trường năm học 2021-2022.

                                                      Các nhóm thực hiện đề tài cùng thầy cô khoa Kinh tế – Du lịch

Đề tài “Nghiên cứu các nhân tố ảnh hưởng đến quyết định lựa chọn phần mềm kế toán của các doanh nghiệp trên địa bàn thành phố Đồng Hới, tỉnh Quảng Bình”.

 

                           Đề tài: “Phân tích tác động của tính thời vụ và các biện pháp khắc phục tại Sun Spa Resort – Quảng Bình”

Tại Hội nghị nghiệm thu NCKH sinh viên có 04 đề tài được trình bày, kết quả có 02 nghiên cứu tiêu biểu được tuyển chọn để tham gia xét thưởng đề tài sinh viên NCKH cấp trường năm học 2021-2022.